21.01.2010

Słowo o

Słowo o


Tworzenie rzeczy nawet najmniejszych, daje mi

radość i energię do życia, zaś życie jest moją

inspiracją do tworzenia.


Życie to chęć poszukiwania i poznawania, radość i

miłość, ale również troski

i niepewność tego co przyniesie następna chwila.

Tworząc, nie jest dla mnie istotne czy to rzeźba z

masy szamotowej, miniaturka

z porcelany lub kamionki, czy też „naczynie” toczone

na kole garncarskim.


Najważniejszy jest sam akt tworzenia.


A word about


Creating even the tiniest things fills me with great

joy and energy for living, whereas living

is my inspiration to creating.


Life means a desire to search and find out,

bliss and love, but also uncertainty of what the

next moment will bring.


While creating, it does not matter to me whether it

is a sculpture made of mass,

a miniature of porcelain or stoneware, or a utensil

fashioned on the potter’s wheel. The most important

to me is the act of creation itself.

Brak komentarzy: