24.05.2012

Jakoś tu pusto

Praca zakwalifikowana przez komisję na III Wystawę Rzeźby w Novotel Garden Gallery " MatkaI, MatkaII, Żona" została częściowo (bez Matka II )zawieszona tuż przed wernisażem, na oczach zgromadzonych gości. Jeszcze szybciej zniknęła po wernisażu.

Brak komentarzy: