25.05.2011

Otwarcie wystawy w Novotel Garden Gallery

II Edycja Wystawy Rzeźby w Warszawskiej Novotel Garden Gallery
Maj 2011-Kwiecień 2012,zgromadziła dzieła 33 rzeźbiarzy.
Swoje prace prezentują:
Abakanowicz Magdalena , Bogusławski Wit, Grajda Monika, Gruzd Leon, Jammoul Majid, Kasten Andrzej, Kotarba Marek, Kowalski Dariusz, Kozanowski Czesław, Kurzeja Bartłomiej,
Leszczyński Michał, Łagowski Mateusz, Ławicka-Cuper Aleksandra, Maleszewski Zbigniew
Michalczewska Wiesława , Moderau Barbara, Moderau Marek, Muldner-Nieckowski Jacek,
Owczarczyk Maria, Pastuszka-Kowalska Teresa, Pietras Elżbieta, Pytkowski Włodzimierz,
Roman-Dobrowolska Grażyna, Smaczna-Łagowska Kinga, Stryjecki Ryszard, Szalast Anna,
Szkopowicz Grzegorz, Teper Jerzy, Wątróbska-Wdowiarska Anna Beata, Wszyndybył Anna,
Zemła Gustaw, Zwoniarski Jacek, Żywuszko Łukasz

Brak komentarzy: